Workshops & Lezingen & Debatten

Letty Ranshuysen geeft lezingen, workshops en gastcolleges
en neemt deel aan openbare debatten.


In 2014


13 januari
Gastcollege bij Master Kunsteducatie van de Alliantie Kunsten Fontys en Zuyd.


In 2013


4 november
Gastcollege bij de cursus Signalementen van de Master Museumstudies van de Universiteit Amsterdam.

10 augustus

Te gast bij Opium Radio om te debatteren over museumbezoek anno 2013.


4 juni
Lezing voor organisatoren van CULTUURBUUR dat podiumkunsten brengt in de Rotterdamse wijken (zie www.cultuurbuur.nl ).

13 maart
Deelname aan debat over de
TOEKOMST VAN JEUGDTHEATER in kader van het project Klasse Theater Uitjes van De Stilte, Het Laagland, Holland Opera en Het Houten Huis.

januari
Colleges ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN bij de Master Kunsteducatie van de Alliantie Kunsten Fontys en Zuyd.


In 2012

november – december
Colleges
onderzoeksvaardigheden bij de Master Kunsteducatie van de Alliantie Kunsten Fontys en Zuyd.

23 november
Gastcollege in het kader van de cursus Signalementen: Musea en Cultureel Ondernemerschap binnen de duale master Erfgoedstudies, programma Museumstudies van de Universiteit Amsterdam.

14 maart
Te gast bij de Erfgoedarena op de Reinwardt Academie te Amsterdam.

11 maart
Deelname panel in debat over
festivalbeleid in Leiden bij Stadslab Leiden.
Zie verslagen Stop de festivalversnippering
Dromen van een festival met allure

februari – april
Colleges
onderzoeksvaardigheden bij de Master Kunsteducatie van de Alliantie Kunsten Fontys en Zuyd.

15 februari
Gastcollege over cultureel ondernemerschap voor de minor Marketing in de cultuursector van de Hogeschool Amsterdam.

17 januari
Gastcollege over eigen onderzoekspraktijk 3e jaars Vrijetijds Managment aan de Hogeschool Rotterdam.


In 2011

4 november
Workshop zelf publieksonderzoek uitvoeren in musea op de door Vrijetijdshuis Brabant en Erfgoed Brabant georganiseerde bijeenkomst Musea wijzen de weg.

van 4 april tot 23 mei
Colleges
onderzoeksvaardigheden bij de Master Kunsteducatie van de Alliantie Kunsten Fontys en Zuyd.

30 maart
Inleiding
Een gezond cultureel klimaat: randvoorwaarden en mogelijke effecten op de raadsconferentie te Maastricht. De power point presentatie is hier te downloaden: dia's lezing

27 januari
Forumlid op door Rijksuniversiteit Groningen, Boekmanstichting, Ministerie van OCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde studiemiddag
Gekwantificeerde kwaliteit, over de controleerbaarheid van kunstbeleid in het ministerie van OCW. Verslag

In 2010

14 december
Panellid bij expertmeeting Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland Hoe verkopen we cultuur? (in tijden van besparingen)

25 november
Presentatie bij Urban Talks Artistieke verbeeldingskracht als antwoord op maatschappelijke vraagstukken in kunstruimte TETEM te Enschede.

6 september
Presentatie over Community Art in Overijssel bij Kunst & Cultuur Overijssel.

2 juni
Inleiding over participatie naar aanleiding van het onderzoek naar Community Art in Overijssel tijdens de Masterclass Culturele Innovatie tijdens het Open Innovatie Festival in Enschede.
28 april
Presentatie over
Onderzoek naar maatschappelijke effecten van Community Art ten behoeve van het door Cultuurnetwerk Nederland en het Fonds voor Cultuurparticipatie georganiseerde Kennisatelier voor actieve cultuurparticipatie.

13 april
Inleiding Hoe maak je kunst toegankelijk voor vmbo-leerlingen op de door Kunstgebouw georganiseerde Xpertmeeting voortgezet onderwijs.
2 februari
Presentatie over Seniorenmarketing voor overleg van Rotterdamse educatoren in musea.

14 januari
Workshop
Publieksonderzoek voor Rotterdamse musea in kader van Qmusproject.

In 2009

26 november
Presentatie van de eerste uitkomsten van het onderzoek rond het Rotterdamse muziekeducatieprogramma
Music Matters op een door prinses Maxima bezochte werkconferentie.

19 november
Inleiding over
De zin van Community Arts op studiedag voor leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

9 oktober
Inleiding over publieksbehoeften naar aanleiding van vier typen behoeften in de workshop

De Klik: zinnnige multimedia in musea
op het Museumcongres 2009.

17 september
Deelname expertpanel bij presentatie
Wijken voor Kunst te Leiden.

3 september
Presentatie van uitkomsten uit de MuseumMonitor die relevant zijn voor de invulling van cultuuruducatie in Nederland voor de landelijke Werkgroep Cultuureducatie .

8 juni
Inleiding
(Onder)benutting van publieksonderzoek voor het door Kunsten '92 georganiseerde Cultuurcollege voor veelbelovende politici en bestuurders.

19 mei
Gastcollege
Invulling van onderzoek in de cultuursector voor studenten Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

14 en 15 april
Lezing
Wat kunnen cultuurscouts doen in het kader van OVERAL!OVERIJSSEL op bijeenkomsten voor gemeenten, culturele instellingen en organisaties in Hengelo en Zwolle ter introductie van het provinciale cultuurbereikprogramma Overal! Overijssel.
Een overzicht van de power point-dia's is hier te downloaden
handout lezing Overijssel

15 januari
Voorzitter bij workshop
Meer leren over de aanjagers van nu op conferentie Cultuuraanjagers van A tot Z georganiseerd door het Landelijk Platform van Cultuuraanjagers.

In 2008

25 november
Panellid bij workshop over
Zin en onzin van onderzoek naar cultuurparticipatie tijdens conferentie over acht jaar Actieplan Cultuurbereik.

20 november
Key-note spreker op CULTED, een door de negen regionale Platforms Cultuureducatie in Zuid-Holland, Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland georganiseerde manifestatie over cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs in regionale context.

19 juni
Presentatie paper in het kader van Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie
bij de sessie
Begeleiding en deelname van jongeren.
Samenvatting paper Jong publiek voor opera(PDF) samenvatting Jong publiek voor opera

22 mei
College publieksonderzoek (met name kwalitatief panelondezoek) en doelgroepsegmentatie)
Media- en cultuurwetenschappen (Universiteit Utrecht)

9 mei
College publieksonderzoek en klanttevredenheid in de creatieve (theater)sector
Kunst& Economie (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

14 februari
Inleiding tijdens workshop Cultuuroverdracht en Cultuureducatie tijdens werkconferentie
De waarden van Cultuur in de Balie te Amsterdam..

21 februari
Presentatie evaluatie Actieplan Cultuurbereikprogramma
Musea in de wijken in Villa Zebra te Rotterdam.

26 februari
Inleiding over het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek op themabijeenkomst van het UITmarketingburo te Breda.

28 februari
Presentatie evaluatie Actieplan Cultuurbereikprogramma
Cultuurbuurbij het Scapino Ballet te Rotterdam.

In 2007

29 november
Panellid expertmeeting over methode van de kinderkunsthal Villa Zebra

24 november
Inspreker expertmeeting over jongerentheater tijdens Jonge Hartenfestival in Groningen: bij sessie De jongere als pubiek.

12 november
Gespreksleider bij intercollegiale consult bij de jaarlijkse Estafette van Netwerk CS:
case diversiteistbeleid van Erfgoed Nederland.

17 oktober
Gast bij talkshow VNPF-café over zin en onzin van onderzoek.

7 juni
Tafelgesprek met deelnemers van de door stichting DOEN en stichting Cultuurlab georganiseerde reizende masterclass Retourtje Nieuw Publiek voor hoofden Marketing van kunst- en cultuurinstellingen.

mei
Diverse gastcollege (o.a. Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht) naar aanleiding van Carel Birnielezing Festivals en Cultureel Ondernemerschap.

18 januari
Carel Birnielezing van het Nederlands Genootschap voor Cultuurmanagement in de Erasmus Universiteit Rotterdam over cultureel ondernemerschap bij podiumkunstfestivals.
Festivals en cultureel ondernemerschap (PDF)
Festivals en cultureel ondernemerschap

In 2006

27 november
Studiedag
Nut en noodzaak van cijfers: musea en publieksonderzoek in het Van Gogh Museum
State of the Art: actuele stand van zaken rondom publieksonderzoek in musea.
NMVPOZ(PDF)
lezing museumpublieksonderzoek

9 november 2006
5e ESTAFETTE van netwerk CS: professionals in de cultuur in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. Presentatie best practices die brug slaan tussen nieuw talent en publiek uit het recent uitgevoerde festivalonderzoek

6 november 2006
Debat Mind the gap! Jongeren en musea in België en Nederland in de Brakke Grond
Bijdrage aan debat in de vorm van een ‘statement’.

18 oktober 2006
Situatieschets Nederlandse festivals in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
Presentatie onderzoek van het in opdracht van de Vanden Ende foundation en het VSBfonds uitgevoerde onderzoek onder 58 podiumkunstenfestivals.
NMVPOZ(PDF)
Situatieschets Nederlandse festivals in 2005

13 oktober 2006
Minisymposium Nog meer reuring…..? in Purmerend
Gastspreker over de ontwikkeling van het zomerfestival Reuring.

15 maart 2006
Expertmeeting Seniorenmarketing in het Tropentheater
In samenwerking met Conny Groot (Catharsis Producties) geeft Letty Ranshuysen invulling aan een expertmeeting over seniorenmarketing:
Cultuurparticipatie (migranten)senioren, hopeloos of hoopvol? De belangrijkste vraag op deze dag is: is cultuurparticipatie onder senioren te verhogen en hoe dan? Voor deze studiedag is het door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen ontwikkelde jongerenmarketingmodel omgezet in een seniorenmarketingmodel.

19 februari 2006
Studiedag Huis voor de Kunsten Limburg
Letty Ranshuysen vult een studiedag in voor vertegenwoordigers van twaalf Limburgse festivals over collectieve marketing en doelgroepenmarketing.

In 2005

16 juni 2005
Dag van de Cultuureducatie
Anna Elffers draagt bij aan de sessie 'Wat vinden ze er eigenlijk van?' over onderzoek onder kinderen en jongeren.

15 juni 2005
Congres Vereniging Nederlandse Poppodia
Letty Ranshuysen presenteert de belangrijkste uitkomsten van het landelijke publieksonderzoek onder bezoekers van de Nederlandse poppodia.

29 april 2005
Vlaams Theater Instituut
Anna Elffers presenteert haar onderzoek Culturele diversiteit in de podiumkunsten.

28 april 2005
Studiedag Brabantse Museumstichting
Letty Ranshuysen presenteert de uitkomsten van het evaluatieonderzoek Verhalen over Brabant.

22 & 23 april 2005
Masterclass Cultural Research, Milaan
Anna Elffers en Letty Ranshuysen geven presentaties over Cultural Statistics en Benchmarking tijdens een internationale masterclass georganiseerd door Audiences Europe Network

10 maart 2005
Uitkomsten publieksonderzoek VNP: Paard van Troje
Letty Ranshuysen presenteert de uitkomsten van het publieksonderzoek in het Paard van Troje aan directie en medewerkers.

10 maart 2005
Uitkomsten MuseumMonitor 2004
Letty Ranshuysen presenteert de uitkomsten van de Museummonitor 2004 en geeft een workshop.

14 januari 2005
Noorderslag-seminar
Letty Ranshuysen presenteert de eerste resultaten van het landelijke poppublieksonderzoek, dat zij in opdracht van de VNP uitvoert:
Presentatie Noorderslag-seminar(PDF)Presentatie eerste resultaten poppublieksonderzoek

10 januari 2005
Walter Maashuis
Letty Ranshuysen geeft een workshop over marketing en publieksbereik in het kader van de cursus Intercultureel programmeren.

In 2004

13 december 2004
Dag van de Cultuurcommunicatie in Brussel (georganiseerd door CultuurNet Vlaanderen)
Letty Ranshuysen geeft een workshop over doelgroepensegmentatie.

16 november 2004
Estafette Netwerk CS in Hotel Arena in Amsterdam (georganiseerd door Netwerk CS)
Letty Ranshuysen en Anna Elffers houden een presentatie naar aanleiding van het onderzoek Gezocht: Jonge Theaterbezoekers.

18 oktober 2004
NO FAKE! Themadag over jongeren, cultuur en communicatie in Brussel (georganiseerd door CultuurNet Vlaanderen)
Letty Ranshuysen en Anna Elffers houden een presentatie naar aanleiding van het onderzoek Gezocht: Jonge Theaterbezoekers. Het verslag is hier te vinden.

27 september 2004
Symposium Publieksonderzoek en Publieksverbreding (georganiseerd door Gelders Erfgoed)
Letty Ranshuysen houdt een presentatie onder de titel “Hoe kan publieksonderzoek bijdragen aan een breder publieksbereik?” en een presentatie over het door haar, in opdracht van de Provincie Gelderland, uitgevoerde onderzoek naar potentieel museumpubliek 'Publieksverbreding in de Gelders musea'. 

9 september 2004
Symposium ‘Grensoverschrijdende museale samenwerking’ (georganiseerd door het Noordbrabants Museum)
Letty Ranshuysen presenteert het publieksonderzoek dat zij uitvoerde in ’s Hertogenbosch en Leuven tijdens de gezamenlijke tentoonstelling De Vier Jaargetijden.

13 mei 2004
Marketing Overleg Amsterdamse Theaters
Letty Ranshuysen presenteert het onderzoek Gezocht: Jonge Theaterbezoekers.

15 maart 2004
Publiciteitsbeurs (georganiseerd door Bureau Promotie Podiumkunsten)
Anna Elffers, Catelien van der Hoeven en Letty Ranshuysen presenteren het onderzoek Gezocht: Jonge Theaterbezoekers.

26 februari 2004
Presentatie MuseumMonitor
Letty Ranshuysen presenteert de uitkomsten van het eerste jaar MuseumMonitor.  

Lezingen
Letty Ranshuysen gaf voor 2004 uiteenlopende lezingen en workshops in opdracht van: 
• Stichting Beelden in Nederland
• Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
• Gemeente Delft
• Landelijk Overleg van de provinciale instellingen voor de Kunsten
• Schouwburg Kunstmin
• Landelijk Contact van Museumconsulenten
• Bureau Menno Heling Culturele Marketing
• LOKV Nederlands Instituut voor Kunsteducatie
• Landelijke Studiedag Provinciaal Consulenten Amateurkunst
• Kunstgebouw
• Stadsschouwburg Haarlem
• Universiteit van Leuven (UPV) en Federatie van Vlaamse erkende culturele centra (FEVECC)
• Eramusgenootschap voor Cultuurmarketing
• Sociaal Cultureel Planbureau
• De Kamervraag
• Rijksmuseum Amsterdam
• Debatpodium Zaal de Unie

Gastcolleges
Daarnaast gaf Letty Ranshuysen diverse gastcolleges bij universiteiten (veelal voor studenten Cultuurwetenschappen) en hogescholen (veelal voor studenten Cultureel Maatschappelijke Vorming).