Reflecties

Letty Ranshuysen schrijft regelmatig artikelen om de middels onderzoek verkregen inzichten te verspreiden en de discussie daarover te bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn:

Kunst is te veel voor ingewijden
Opiniestuk over de inadequate reactie vanuit de kunstsector op de bezuinigingen.
Volkskrant 22-6-2011

Nieuw museum is niet voor kunstelite
Ingezonden brief in de NRC waarin de intenties van de nieuwe directeuren van het Nationaal Historisch Museum (Schilp en Byvanck) ter discussie worden gesteld. NRC 22-5-2009

Meer kinderen in musea?
Pleidooi om bestaand onderzoek beter te benutten om onzinnige maatregelen als gratis toegang voor kinderen om meer jeugd in musea te krijgen te voorkomen.
MMNieuws 2009 (Nr.3)

Gratis? Dan is het vast niks
Reactie op heilloze voornemen van PVDA, VVD en SP om rijksmusea gratis open te stellen. Trouw d.d. 17-6-2006


Daarnaast doet Letty Ranshuysen regelmatig
kritisch verslag van symposia en studiedagen over cultuurbereik. Voorbeelden daarvan zijn:

Houvast bieden in een op drift geraakte beeldcultuur
Dit verslag van het Museumcongres in oktober 2009 pleit ervoor dat musea niet de concurrentie aangaan met de virtuele werelden die het internet of de gameindustrie bieden, maar in plaats daarvan de behoeften van (potentieel) museumpubliek verkennen en serieus nemen.
Verslag Museumcongres 2009


Oudere artikelen

  • De mythe van het platvloerse publiek
    Verslag van het 5e congres van de Associatie Culturele Marketing en Communicatie in november 2005.De mythe van het platvloerse publiek (PDF)

  • Pleidooi voor consolidatie van educatieprogramma’s in plaats van het steeds weer opnieuw ontwikkelen van nieuwe projecten ten behoeve van een debat over cultuureducatie in 2003.Artikel Trouw (PDF)

  • Boekbespreking van Cultuur tussen competentie en competitie (auteurs Andries van den Broek en Jos de Haan), de drie toekomstscenario's uit dit boek worden samengevat en becommentarieerd. Herwaardering van cultuur als inspirerend scenario (PDF)

  • Artikel over de Cultuurnota Cultuur als confrontatie van staatssecretaris Van der Ploeg naar aanleiding van de commotie die hierover destijds ontstond. Cultuur als confrontatie (PDF)

  • Artikel voor Duits vakblad over cultuurpolitiek waarin wordt aangetoond dat vrouwen cultureel actiever zijn dan mannen. Sexe en cultuurdeelname (PDF)

  • Referaat over het boek De kunstzinnige burger opnieuw onderzocht (auteurs Wim Knulst en Jos de Haan), waarin onder andere wordt ingegaan op de verouderde vraagstelling bij door CBS en SCP uitgevoerde longitudinaal bevolkingsonderzoek. Waarom het kunstleven vergrijst in een multiculturele samenleving (PDF)

  • Artikel over hoe Centra voor Kunstzinnige Vorming een grotere aandacht voor kostendekkend werken gepaard kunnen laten gaan met gerichtheid op nieuwe doelgroepen. Commercie en doelgroepenbereik (PDF)

  • Artikel met praktische suggesties hoe de deelname aan de gevestigde cultuur door allochtonen bevorderd kan worden. Cultuurdeelname van allochtonen: knelpunten en oplossingen (PDF)