Overzicht opdrachtgevers

Overheden
Koepels
Podia en podiumkunstgezelschappen
Musea
Festivals
Overige instituten


OVERHEDEN

Provincie Overijsel
Inventarisatie community art projecten (2009-2010)

Gemeente Utrecht
Inventarisatie aard en omvang van amateurkunst (2009)

Deelgemeente Rotterdam Noord
Cultuurnota (2009)

Gemeente Rotterdam (dienst Kunst & Cultuur)
Evaluatieonderzoek rond Music Matters i.s.m. met het Lectoraat Burgerschap en Culturele Dynamiek van de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum voor Interculturele Studies van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht (2009-2010)
Kwalitatieve evaluatie wijkgerichte programma's van het Actieplan Cultuurbereik Rotterdam (2006-2008)
Quick scan Cluster Jongerenmarketing (2008)

Ministerie van OCenW
Secundaire analyse van gegevens over museumpubliek en non-publiek ten behoeve van de nieuwe Museumnota
Evaluatie pilotproject Kunstenaars in de Klas en vervolgonderzoek rond Beroepskunstenaars in de klas
Advies standaardisering publieksonderzoek en harmonisering kassaregistratie in voormalige rijksmusea

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Publieksonderzoek in 25 Vlaamse musea.
Onderzoek ten behoeve van de reorganisatie van de Vlaamse Raad voor Cultuur.

Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland
Inventarisatie culturele infrastructuur Voorne-Putten-Rozenburg.
Evaluatie Cultuurregio Voorne-Putten-Rozenburg.
Inventarisatie culturele infrastructuur Gorinchem.
Evaluatie Gorinchem Cultuurstad Zuid-Holland 1998.
Evaluatie Kunstestafette 1998.
Evaluatie Leiden Cultuurstad 1997.
Evaluatie Delft 750 jaar Cultuurstad.
Evaluatie Dordrecht Zuid-Hollandse Cultuurstad 1995.

Provincie Gelderland
Onderzoek naar nieuwe doelgroepen voor de Gelderse musea

Gemeente Leiden
Evaluatie Museum & School

Gent Cultuurstad
Onderzoek onder potentieel publiek van het nieuwe stadsmuseum in Gent.

Gemeente Nijmegen
Inventarisatie podiumkunstenaanbod in Nijmegen.


KOEPELS

Collectieve Danspromotie
Onderzoek onder danspubliek naar effectiviteit van promotie rond Nederlandse Dansweek.
Publieksonderzoek in het kader van de Dansweek 2003.
Herhaling publieksonderzoek bij Dansweek 2007.

Operadagen Rotterdam
Publieksonderzoek bij editie 2008

Erfgoedhuis Zuid-Holland
Behoeftenonderzoek Erfgoedmagazine
Evaluatie 4 jaar Erfgoedspoor (erfgoededucatieprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs.

Rotterdamse Museumnacht
Kwalitatief onderzoek naar beleving van dertigers

Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP)
Landelijk publieksonderzoek

Theater Instituut Nederland / Bureau Theaterconsulenten
Ontwikkeling van handleiding en ondersteuning van workshops 'Schrijven van een beleidsplan' voor kleine podia.

Cultuurnet Nederland (voorheen LOKV Nederlands Instituut voor Kunsteducatie)
Eindredactie "Scholen in kunst".
Diverse lezingen en artikelen.

CultuurNet Vlaanderen
Diverse lezingen.

Netwerk CS
Presentatie onderzoek tijdens Estafette

Gelders Erfgoed
Presentaties tijdens symposium

Het Vierde Kwartaal

Onderzoek rond de Nederlandse Zomerfestivals in Nederland. 

Kunst & Cultuur Noord-Holland
Publieksonderzoek Kunst & Cultuurmanifestatie Het Verhaal Zonnestraal.
Evaluatie beeldend kunstproject Fort Lux.
Publieksonderzoek in de musea in Medemblik.
Evaluatie theaterfestival Karavaan.
Publieksonderzoek in de Gooise musea.
Publieksonderzoek in de musea in Zuid-Kennemerland.
Evaluatie vernieuwing CJP-magazine Plug.
Lezersonderzoek CJP-magazine Plug.
Lezersonderzoek Noord-Holland magazine.

Nederlandse Museumvereniging
Ontwikkelen opzet voor de invulling van de landelijke Museummonitor en advisering bij pilot in Gelderland.
Workshops implementatie MuseumMonitor® Gelderland.
Inhoudelijke ondersteuning bij uitvoering landelijke MuseumMonitor®.
Heranalyse museumpublieksgegevens om kenmerken van het publiek van kleine musea in kaart te brengen.
Regionale studiedagen publieksonderzoek in musea.

Bureau Promotie Podiumkunsten
Advisering en ondersteuning jongerenmarketingproject Jong & Grijpbaar
Ontwikkeling en uitvoering standaardpublieksonderzoek.
Regionale studiedagen publieksonderzoek in theaters.

Vereniging van Vlakke Vloer Theaters
Landelijk imago-onderzoek onder publiek van vlakke vloer theaters, schouwburgpubliek en CJP-houders.

Culturele Raad Zuid-Holland
Evaluatie Dans op Drift.

 PODIA EN PODIUMKUNSTGEZELSCHAPPEN

Luxortheaters Rotterdam
Advisering publieksonderzoek (2012)
Evaluatie seizoensbrochure en Luxor Magazine (2007)
Advisering bij kwantitatief publieksonderzoek (2005)

Orkest Koninklijke Luchtmacht
Marktonderzoek

Hal 4
Evaluatie marketing hiphopopera Atalanta.

Stadsschouwburg Amsterdam, Melkweg en Toneelgroep Amsterdam
Vooronderzoek voor ontwikkeling nieuwe zaal.


Introdans
Publieksonderzoek en kwalitatief doelgroepenonderzoek.

Muziekcentrum Vredenburg, poppodium Tivoli en SJU-jazzpodium

Vooronderzoek naar mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek onder publiek en potentieel publiek in het kader van het nieuwe muziekpaleis te Utrecht.

ART Theaters
Onderzoek naar potentieel publiek voor 'kwetsbaar aanbod' in Theater het Kruispunt in Barendrecht, het Isala Theater in Capelle aan de IJssel, Cultureel Centrum de Stoep in Spijkenisse, het Fortis Theater aan de Schie in Schiedam en de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen.

Theater Lantaren/Venster Rotterdam
Onderzoek onder publiek en theaterpashouders.

Poppodium Tivoli
Marktverkenning popcluster Almere

ro theater
Divers advies bij publieksonderzoek

Theater 't Speelhuis
Kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek.

Almeerse Theaters
Publieksonderzoek en onderzoek onder huurders.

Concert- en congresgebouw de Doelen
Bevolkingsonderzoek en publieksonderzoek.

MUSEA

Kröller-Müller Museum
Vooronderzoek doelgroepen en publieksonderzoek

Museum voor Communicatie
Vooronderzoek doelgroepen en publieksonderzoek

Naturalis
Advisering en data-analyse kwantitatief publieksonderzoek (2008)
Data-analyse en rapportage publieksonderzoek 2008-2009 (2010)

Zuiderzeemuseum
Doelgroepenonderzoek

Noord-Brabants Museum, Museum voor Religieuze Kunst & Textielmuseum
Doelgroepenonderzoek project Verhalen over Brabant

Joods Historisch Museum

Evaluatie vernieuwde educatieve aanpak (2011)
Evaluatie kindertentoonstelling In Mokum staat een huis (2001)
Onderzoek onder vier cruciale publieksgroepen (1999)

Frans Halsmuseum en Historisch Museum Zuid-Kennemerland
Pré test stadsexpositie en digitale presentatie over de geschiedenis van Haarlem

Noord-Brabants Museum / Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens
Publieksonderzoek bij expositie de Vier Jaargetijden

Gemeente Musea Delft
Onderzoek in drie Delftse musea

Rijksmuseum Amsterdam
Heranalyse data publieksonderzoek 1992-1996.

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
Publieksonderzoek.

Museum voor Volkenkunde Rotterdam
Publieksonderzoek.


FESTIVALS

Yo! Opera Festival
Kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek rond editie 2007.
Advisering doelgroepensegmentatie en marketing.

Pleasure Paas Party
Publieksonderzoek bij editie 2007 en 2008

Wereld Muziektheater Festival
Marktonderzoek

OVERIGE INSTITUTEN

Theaterzaken Via Rudolphi
Kwalitatief publieksonderzoek ten behoeve van herpositionering Volksoperahuis (2009)

ANNO
Publieksonderzoek bij mobiele projecten (2009)

VSBfonds en Turing Foundation
Inventariserend onderzoek naar kansen voor poëziepromotie (2008)

VandenEnde Foundation en VSBfonds
Inventariserend onderzoek over de betekenis en kwaliteit van Nederlandse podiumkunstenfestivals.

Stadsarchief Amsterdam
Vooronderzoek ten behoeve van indentificatie cruciale doelgroepen en publieksonderzoek tijdens openingsjaar van nieuwe locatie in De Bazel.

Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties
Doelgroeponderzoek: enquête onder jongeren.

Sociaal Cultureel Planbureau
Heranalyse databestanden van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen betreffende museum- en theaterpubliek om algemene uitspraken over de kwaliteitsbeleving van culturele instellingen te doen.
Advies bijstelling enquête Aanvullend Voorzieningen Onderzoek.

Raad voor Cultuur
Onderzoek naar aanbod, vraag en marketing van dans in regiotheaters.
Onderzoek naar opvattingen van externen in het kader van de evaluatie Raad voor Cultuur 1996-2000.

Boekmanstichting
Herschrijven en actualiseren Handleiding Publieksonderzoek.
Advies bij ontwikkeling enquêtes.
Diverse artikelen voor Boekman (en voormalig Boekmancahier).

Docabureaus
Inventarisatie bevindingen ten aanzien van de cultuurdeelname van allochtonen uit onderzoek van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Onderzoek naar effecten van de Amsterdamse Kunstkijkuren en Muziekluisterlessen.

Stichting Proeftuinen Podiumkunsten
Diverse onderzoekswerkzaamheden.