Letty Ranshuysen startte in 1990 het enige onderzoeksbureau in Nederland dat zich concentreert op onderzoek in de kunst- en cultuursector (zie bureauprofiel).

Momenteel richt ze zich louter op kennisoverdracht, door:
publicaties
lezingen en gastcolleges
– ondersteuning bij aanvragen van subsidies

Daarnaast is ze zich steeds meer op reizen gaan toeleggen, waarbij ze beleving van cultuur en natuur combineert. Verslagen daarvan zijn te vinden bij reisverhalen.

RAKE OPINIES
Op verzoek van Omroep Gelderland gaf Letty Ranshuysen haar visie op plannen voor het Vrijheidsmuseum in Nijmegen (kritiek Vrijheids­museum).
Aangezien d
e promotie van het door Museum Boijmans Van Beuningen beoogde kunstdepot in het Museumpark alle oppositie weg drukt, schreef Letty Ranshuysen een open brief aan financier Stichting De Verre Bergen (brief kunstdepot 31-8-2014).
Als reactie op de verontwaardiging over de bezuinigingen op kunst en cultuur gaf Letty Ranshuysen aan dat de sector dit over zichzelf had afgeroepen (Volkskrant 22-6-2011). Dit werd al gauw vanuit diverse kanten onderschreven (Volkskrant 2-3-2012).
Naar aanleiding van plannen om musea gratis open te stellen, stelde Letty Ranshuysen aan de orde dat dit weinig zin heeft, omdat andere obstakels dan financiële drempels mensen van museumbezoek weer­houden (
Trouw d.d. 17-6-2006 en (MMNieuws 2009). Dit werd na kost­baar onderzoek uiteindelijk ingezien (MMNieuws 2011).
Toen Letty Ranshuysen de intenties
ten aanzien van het Nationaal Historisch Museum ter discussie stelde, voorspelde ze in een vroeg stadium de uiteindelijk teloorgang van dit museum (artikel NRC 2009).

INTERVIEWS
Op website Qmus:
Interview gastsprekers
MMNieuws:Van pionier tot autoriteit
In Geschiedenis volgens Anno Onderzoek wie je kunt bereiken
Blend De kunst van samen