Expertise

Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen hecht veel waarde aan kennisopbouw binnen de kunst- en cultuursector. Om die reden bouwen wij in onze onderzoeken altijd voort op eerder onderzoek: van ons eigen bureau of door anderen. Wij beschikken dan ook over een uitgebreide collectie van onderzoeksrapporten, artikelen en literatuur over publieksbereik in de culturele sector, waarvan we geregeld gebruik maken.

Reflecties
Van tijd tot tijd reflecteren we graag op ontwikkelingen in de culturele sector. We schrijven artikelen naar aanleiding van eigen onderzoek, maar ook boek- of congresbesprekingen. Daarnaast doen we graag mee aan debatten, expertmeetings en ronde tafeldiscussies. Een aantal voorbeelden van reflecties zijn hier te bekijken.

Standaardisatie onderzoek
De Handleiding publieksonderzoek voor podia en musea heeft tot doel dat cultuurinstellingen die zelf onderzoek doen dit zo veel mogelijk op dezelfde manier doen. Op die manier zijn uitkomsten uit verschillende onderzoeken vergelijkbaar zijn. Op basis van de standaardvragenlijst in deze handleiding ontwikkelde Letty Ranshuysen diverse regionale publieksonderzoeken (onder andere in in Zuid-Kennemerland, het Gooi en Vlaanderen). Daarna ontwikkelde ze de landelijke MuseumMonitor@. Tevens voerden we landelijk publieksonderzoek uit in de Nederlandse poppodia. De Vereniging voor Nederlandse Poppodia en Festivals wil dit onderzoek in 2007 herhalen. In de tussentijd worden poppodia echter gestimuleerd om, als ze publieksonderzoek doen, dezelfde enquête te gebruiken. Voor meer informatie zie: www.vnpf.nl

Verzamelen databestanden
De standaardisering van onderzoek wordt natuurlijk ook door ons in praktijk gebracht. Door de jaren heen hebben we voor talloze theaters en musea publieksonderzoek uitgevoerd. Op die manier hebben we databestanden kunnen opbouwen die steeds weer bruikbaar zijn als vergelijkingsmateriaal wanneer een nieuw onderzoek is uitgevoerd. We gebruiken deze databestanden ook regelmatig voor heranalyses ten behoeve van een specifieke onderzoeksvraag. In 2002 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau gebruik mogen maken van de opgebouwde databestanden om op die manier iets te kunnen zeggen over de waardering van theater- en museumbezoekers over het bezochte theater of museum. De paragraaf die hierover is verschenen in het Sociaal Cultureel Rapport 2002 is hier te bekijken:
Sociaal en Cultureel Rapport 2002, paragraaf 10.3.3 (PDF) Sociaal Cultureel Rapport 2002
In 2005 maakten we in opdracht van het Ministerie van OCW een heranalyse van onderzoeksdata over museumpubliek ten behoeve van de nieuwe Museumnota
Bewaren om te weeg te brengen .
 
Voorbeeld expertiseopbouw: Jongerenmarketingproject
In 2003 is Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen op eigen initiatief, en in samenwerking met Catelien van der Hoeven, gestart met een onderzoek naar effectieve methoden voor jongerenmarketing in de podiumkunstensector. Omdat wij steeds vaker de vraag kregen van podia hoe zij jongeren konden bereiken, hadden wij het idee dat er grote behoefte bestond aan meer informatie over dit onderwerp. In plaats van steeds weer ad hoc onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van jongeren, besloten wij zo veel mogelijk kennis over jongerenmarketing te verzamelen en toegankelijk te maken. Wij kregen daarbij financiële ondersteuning van Netwerk CS, Actieplan Cultuurbereik Rotterdam en de VandenEnde Foundation. Dit initiatief leidde uiteindelijk tot het rapport Gezocht Jonge Theaterbezoekers:
Samenvatting Gezocht: jonge theaterbezoekers (PDF) Samenvatting Gezocht: jonge theaterbezoekers
Volledige rapport Gezocht: jonge theaterbezoekers (PDF) Volledige rapport Gezocht: jonge theaterbezoekers

Vervolgens is een vervolgtraject opgestart door Bureau Promotie Podiumkunsten onder de naam Jong & Grijpbaar. Elf podia en gezelschappen experimenteerden gedurende twee jaar met nieuwe methoden voor jongerenmarketing aan de hand van het model voor succesvolle jongerenmarketing dat wij als onderdeel van het onderzoek ontwikkelden. Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen was ook bij dit vervolgtraject als adviseur betrokken.