Profiel
Letty Ranshuysen studeerde in 1990 af als bedrijfssocioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Omdat zij zich tijdens die studie specialiseerde in organisatie- en publieksonderzoek in musea, kon zij meteen als zelfstandig onderzoeker aan de slag in de museumwereld. Al snel breidden de opdrachten zich uit naar de podiumkunstensector.
Voor uiteenlopende musea en podia voerde ze kwantitatief en kwalitatief publieks- en doelgroepenonderzoek uit.
Op basis van haar onderzoekservaring schreef ze de Handleiding Publieksonderzoek voor podia en musea. Door het opzetten en uitvoeren van landelijke publieks­onderzoeken (waaronder de MuseumMonitor) heeft zij een verdere bijdrage geleverd aan standaardisatie van publieksonderzoek.
Andere handleidingen die Letty Ranshuysen schreef zijn:
Toolkit beleids- en marketingplan kleinschalige podia, en
Effectmetingen: snel en efficiënt.
Naast uiteenlopend publieksonderzoek voerde Letty Ranshuysen ook diverse evaluaties van meerjarige cultuurbeleidstrajecten uit. 

Werken aan publieksopbouw
Centraal in al het onderzoek staat het aandragen van informatie op basis waarvan binnen de kunst- en cultuursector gewerkt kan worden aan een groter publieksbereik. Zie ook het interview hierover in Clou: interview.
Omdat adequate cultuureducatie een belangrijke manier is om publiek op te bouwen voor kunst- en cultuur, voerde Letty Ranshuysen ook veel onderzoek uit naar effecten van cultuureducatie. Hierover zette zij al in 1993 diverse inzichten op een rij in de publicatie Scholen in kunst. Daarna heeft het bureau diverse cultuureducatieprojecten geëvalueerd. De vergrijzing van het publiek van veel gevestigde kunstinstellingen zorgde voor een focus op jongerenmarketing.
Aangezien nieuw publiek op een laagdrempelige manier met podiumkunsten in aanraking kan komen op festivals, is er ook expertise over onderzoek rond podiumkunstenfestivals opgebouwd.

Publiceren en expertise overdragen
De laatste jaren is Letty Ranshuysen zich meer en meer gaan toeleggen op het overdragen van haar expertise. Dit gebeurt door publicaties (zie de per kalenderjaar samengevoegde publicaties) en via
workshops, lezingen en gastcolleges. Op deze manier wil zij het debat over het belang van optimaal publieksbereik stimuleren en aanscherpen.
Daarnaast geeft ze advies over cultuurmarketing en onderzoek.


Bestuurs- en adviesfuncties
Letty Ranshuysen is voorzitter van het platform voor nieuw podiumkunsttalent
Newmoon Babylon en
lid van de raad van toezicht van kunstenaarsinitatief Rotown Magic
Tevens ondersteunt zij de pr van hospice De Vier Vogels.

Zij zat in de besturen van:
– stichting
Straatbeeld (2 jaar),
– het literaire tijdschrift
Passionate (2 jaar),
– instituut voor avantgardistische recreatie
WORM (8 jaar),
– kunstlaboratorium voor kinderen Villa Zebra
(8 jaar)

Ze nam onder andere deel aan diverse cultuurplancommissies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, aan de Commissie Cultuurbereik (t.b.v. de evaluatie van het Actieplan Cultuurbereik) en aan het Klankbord EU werkgroep cultuurparticipatie.