Overzicht publicaties | Publicaties 2012

Publicaties 2012

Ik schreef een hoofdstuk in Effectief Cultuurbeleid. Leren van evalueren. Dit boek biedt een inleiding voor studenten en beleidsmakers op de theorie en praktijk van beleidsevaluatie. Aan de hand van diverse voorbeelden gaat mijn bijdrage in op de weerbarstige praktijk in de museumsector. De agenda van museumdirecteuren en politici staat effectief gebruik van onderzoekuitkomsten nogal eens in de weg.
Tegendraads museumbeleid
Het gehele boek is te bestellen bij: Boekmanstichting

In MMNieuws 2012 #4 schreef ik een artikel over de festivalisering in Rotterdam. Mijn stelling is dat al die culturele evenementen vooral feestgangers ('facebookplebs') trekken en het opbouwen van diepgaande interesse in muziek in de weg staat.
Overvloed en kaalslag in Rotterdam

Op veler verzoek is de
Handleiding publieksonderzoek voor podia en musea herdrukt. Dit boek werd in 1999 uitgebracht als informatief boek voor kunstinstellingen om zelf publieksonderzoek te doen. Het behandelt de vijf centrale drempels voor cultuurdeelname en hoe die op basis van onderzoek zijn te overwinnen. Daartoe biedt het een standaard­vragenlijst, waaruit al veel onderzoekers hebben geput.
Het boek is te bestellen bij Boekmanstichting.

Ten behoeve van Boekman 91 (over kunst en onderzoek) schreef ik een artikel dat aantoont hoe waarschuwingen dat de kunsten zich van de samenleving vervreemde de laatste 20 jaar werden genegeerd. Persoonlijke visies van beleidsmakers overschaduwden onderzoeks­uitkomsten, waardoor de huidige weerstand voor de kunsten kon ontstaan. (Bij de in de Boekman afgedrukte versie zijn helaas enkele zinnen weggevallen, bijgaande versie bevat de complete bijdrage)
Oude onderzoeken, nieuwe relevantie

In een artikel over trends bij festivals in de Marie Claire krijg ik de ruimte om te ventileren dat het steeds meer gaat om intimiteit en uniciteit in plaats van om grote namen.
Festival & omstreken


In een artikel over het Oerolfestival in de Leeuwarder Courant komen mijn opvattingen over 'het festivalgevoel' en de manier waarop dat tijdens Oerol beleefd kan worden aan de orde.
Met zijn allen op een ander planeetje


Ten behoeven van colleges onderzoeksvaardigheden schreef ik een paper over hoe cultuurbeleid doelgericht is te evalueren, door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Legitimeren en optimaliseren


Mijn kritische reflectie op het onderzoek Stimulering van museumbezoek door kinderen in MMNieuws (zie publicaties 2011) zorgde voor een verontwaardigde reactie van de auteurs van dit rapport. Wat weer leidde tot een weerwoord van mijn kant. reactie+weerwoord.

Op 18 en 19 december 2012 was de voorstelling Notes on Hopper songs of love, loss and longing in De Gouvernestraat Rotterdam. Om de beklijving van deze voorstelling te stimuleren sponsorde ik het programmaboekje Notes on Hopper.