Overzicht publicaties | Publicaties 2011

Publicaties 2011

Kinderen en museumbezoek: op zoek naar nieuwe wondermiddelen.
Kritische reflectie op recent uitgevoerd grootschalig onderzoek naar middelen om museumbezoek door kinderen te bevorderen. artikel 3 pagina's

Babyboomers: een sexy grijze golf
Artikel in de special van MMNieuws over senioren als doelgroep voor de cultuursector. artikel 4 pagina's
Het gehele nummer is gratis op te vragen bij: redactie@mmnieuws.nl.

Zelf publieksonderzoek uitvoeren
Artikel over simpel uit te voeren, doelgericht publieksonderzoek in musea, in 'Musea wijzen de weg'(een publicatie van het Vrijetijdshuis Brabant en Erfgoed Brabant). artikel 1 pagina

Kunst is te veel voor ingewijden
Opiniestuk over de inadequate reactie vanuit de kunstsector op de bezuinigingen. Volkskrant 22-6-2011

In de beperking toont zich de meester.
Evaluatie van de vernieuwde educatieve aanpak van het Joods Historisch Museum Paper voor de vijfde Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie. paper 12 pagina's

Een muzikaal web over Rotterdam: sociale en muziekeducatieve effecten van Music Matters
Samenvatting van diverse onderzoekingen rond een meerjarige muziekeducatief programma in samenwerking met Nelly van der Geest en Sandra Trinekens. boekje 90 pagina's

In contact maken toont zich de meester
Rapportage van evaluatie van educatieve programma's in het kader van het project 'Ontmoetingen' van het Joods Historisch Museum voor primair en voortgezet onderwijs. Dit rapport is niet openbaar.