Overzicht publicaties | Publicaties 2010

Publicaties 2010

Music Matters: de meetbare effecten
Rapportage uitkomsten enquête onder deelnemers van drie verschillende muziekeducatieve projecten in Rotterdam in het kader van een grootschalig onderzoek naar sociale en muziekeducatieve effecten in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Rapport 48 pagina's


Het publiek van STORMISH
Publieksonderzoek bij een voorstelling van multidisciplinair theatergezelschap ISH.
Rapport 30 pagina's


MuseumMonitor 2009: IJzeren wetten en trends
De in opdracht van TNS NIPO uitgevoerde analyse van 7 jaar MuseumMonitor bevestigt al eerder geconstateerde ijzeren wetten, maar toont ook nieuwe trends. Zo blijkt de vergrijzing en elitisering van het Nederlandse museumpubliek (eindelijk) te zijn stopgezet.
Rapport 30 pagina's (inclusief 4 pagina's samenvatting voorin)


Niet invliegen, maar samen optrekken. Community art in Overijssel
Om de meerwaarde van community art voor Overijssel in kaart te brengen inventariseerden we, in opdracht van Kunst & Cultuur Overijssel, 76 community art projecten in deze provincie. Rapport 40 pagina's


Lagere drempels en nieuw publiek. De effecten van community art
Artikel in Boekman 82 (special over community art. Artikel: 5 pagina's


Het publiek van Naturalis in 2008 en 2009
Deze rapportage is niet openbaar.