Overzicht publicaties | Publicaties 2009

Publicaties 2009

  Amateurkunst in Utrecht: Het topje van de ijsberg.
  In opdracht van de gemeente Utrecht inventariseerden we de omvang en aard van amateurkunstorganisaties in Utrecht.
  rapport 34 pagina's

  Hofmeister, Scholten en Schippers. Herpositionering van het Volksoperahuis.
  In opdracht van Theaterzaken Via Rudolphi voerden we discussies uit met panels met trouw publiek en met potentieel publiek van het Volksoperahuis, om de marketing van dit muziektheatercollectief te ondersteunen. (Rapport is niet openbaar)

  Meedoen aan een bruisend Noord. Cultuurnota Rotterdam Noord
  In opdracht van deelgemeente Noord schreven we een advies voor de cultuurnota voor deze deelgemeente. (Advies is niet openbaar en verwerkt in uiteindelijke cultuurnota)

  Houvast bieden in een op drift geraakte beeldcultuur
  Verslag van het 3e Museumcongres (8-9 oktober 2009) voor de Museumflits van EM Cultuur.
  Verslag museumcongres

  Publiekonderzoek mobiele projecten Anno
  Voor het promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis, Anno, voerden we publieksonderzoek uit bij exposities die langs verschillende steden in Nederland reizen.
  Samenvatting publieksonderzoek Anno

  Nieuw museum is niet voor de kunstelite
  Ingezonden brief in de NRC d.d. 22-5-2009 waarin de intenties van de nieuwe directeuren van het Nationaal Historisch Museum (Schilp en Byvanck) ter discussie worden gesteld.
  artikel NRC

  Inventarisatie ten behoeve van locatiekeuze Nationaal Historisch Museum
  Naar aanleiding van de commotie over de locatie van het nieuwe Nationaal Historisch Museum voerden we een inventarisatie uit van relevante onderzoeken om de meerwaarde van de situering naast het Nederlands Openluchtmuseum te toetsen.
  paper 4 pagina's

  Marketingstrategie debatten in De Unie
  In opdracht van de Rotterdamse Raad voor Cultuur deden we onderzoek ten behoeve van een marketingstrategie voor de debatten in De Unie. Op basis daarvan is een plan van aanpak geschreven voor intern gebruik.

  Meer kinderen in musea
  Op basis van uitkomsten uit de MuseumMonitor wordt in een artikel in MMNieuws aan de orde gesteld hoe de Nederlandse musea meer effectieve acties zouden kunnen ondernemen ten behoeve van een groter bereik van jong publiek dan gratis openstelling voor de jeugd.
  Meer kinderen in Musea?

  MuseumMonitor 2008 (rapport 36 pagina's, inclusief samenvatting met aanbevelingen voor museummarketing)
  Ieder jaar voert Letty Ranshuysen de overkoepelende analyse van de door TSN NIPO beheerde landelijke MuseumMonitor uit. Dit betreft gegevens over het publiek van zo'n 40 Nederlandse musea. Bij deze analyse wordt het publiek van verschillende type musea en verscheidene doelgroepen met elkaar vergeleken. Hierbij worden de uitkomsten afgezet tegen de resultaten van de voorgaande jaren. Dit legt ontwikkelingen binnen museumpubliek in Nederland bloot.
  MuseumMonitor 2008

  Music Matters. Stand van zaken begin 2009 (interne rapportage)
  In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voert Letty Ranshuysen een uitgebreide evaluatie uit van het meerjarige muziekeducatieproject in Rotterdam,
  Music Matters. Dit onderzoek zoomt in op sociale en muziekeducatieve effecten. Een vooronderzoek om in beeld te brengen wat er in de eerste twee jaar van dit project is gerealiseerd is net afgerond.