Overzicht publicaties | Publicaties 2005

Publicaties 2005


Aandachtspunten voor de nieuwe zaal van Stadsschouwburg/Melkweg (interne notitie, 12 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, december 2005
In opdracht van de Stadsschouwburg Amsterdam, De Melkweg en Toneelgroep Amsterdam heeft Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen een vooronderzoek uitgevoerd voor de marketing van de nieuwe zaal die tussen de Stadsschouwburg en De Melkweg wordt gebouwd. Er is gekeken naar de verschillende publiekgroepen die momenteel bereikt worden door de drie partners en naar de inhoudelijke plannen die er zijn voor de nieuwe zaal. Dit heeft geresulteerd in een discussiepaper die als input dient voor een mogelijk te ontwikkelen marketingplan voor de nieuwe zaal.

Jongeren en cultuur (PDF) Jongeren en cultuur in Europees perspectief
Geschreven door Anna Elffers
MMNieuws, jg 7, nr. 9/10
Congresverslag van de Masterclass over Young people & culture die op 10 en 11 november in Barcelona werd georganiseerd door Audiences Europe Network.

Jong en grijpbaar: evaluatie van de ingezette marketingmethoden (rapport, 30 pagina's)
Geschreven door Anna Elffers
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, september 2005
Elf theaters, gezelschappen en festivals hebben in het seizoen 2004/2005 nieuwe marketingmethoden uitgetest in het kader van het project Jong & Grijpbaar van Bureau Promotie Podiumkunsten. Onderzoeksbureau Lettty Ranshuysen bracht in kaart hoe effectief de ingezette methoden waren.
Er is ook een verkorte versie van het rapport te downloaden
Evaluatie Jong & Grijpbaar (PDF) Evaluatie Jong & Grijpbaar
Evaluatie Jong & Grijpbaar (PDF) Ingekorte versie Evaluatie Jong & Grijpbaar

Ten behoeve van deze evaluatie is er een handleiding effectmetingen ontwikkeld, die kunt u hier downloaden:
Effectmetingen: snel en efficiënt (PDF) Effectmetingen: snel en efficiënt. Stappenplan voor metingen van de effecten van Jong & Grijpbaar.

Introdans: drie doelgroepen nader belicht (rapport, 30 pagina's)
Geschreven met Anna Elffers
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, juni 2005
Kwalitatief vervolgonderzoek op het publieksonderzoek: drie doelgroepen zijn nader onder de loep genomen door middel van groepsdiscussies.

Straattheaterfestivals (PDF)
Straattheaterfestivals: trekkers van nieuw publiek?
Geschreven door Anna Elffers
MMNieuws, jg 7, nr. 4/5
Artikel over de resultaten van publieksonderzoek bij straattheaterfestivals naar aanleiding van een nieuw onderzoek van het Europese festivalnetwerk EUNETSTAR.

Onzichtbare drempels(PDF)
Onzichtbare drempels. Museumpubliek en non-publiek in Nederland. Een analyse in het kader van het project museale strategie (rapport, 33 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, mei 2005
In opdracht van het Ministerie van OCW voerden we, ten behoeve van de nieuwe Museumnota, een secundaire analyse uit van door ons bureau verzamelde gegevens over museumpubliek en non-publiek.
Bibliotheek: Boekmanstichting

MMNieuws (PDF)
Museummissie en publieksbehoeften
MMNieuws, jg 7, nr. 2/3
Verslag van het congres MARKET'EUM 05 op 14 en 15 maart in Brugge over de kunst van marketing in musea.

Het publiek van Introdans (rapport, 41 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, maart 2005
Publieksonderzoek onder bezoekers van voorstellingen van Introdans en Introdans Ensemble voor de Jeugd. Drie doelgroepen (60 plussers, mensen onder de 60 zonder jonge kinderen en mensen onder de 60 met jonge kinderen) worden nader bekeken. Het rapport sluit af met een publiekssegmentatiemodel dat aanknopingspunten biedt voor het marketingbeleid van Introdans.
Bibliotheek: Boekmanstichting

Het publiek van poppodia anno 2004 (rapport, 69 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, maart 2005
Rapportage van een grootschalig landelijk publieksonderzoek onder bezoekers van twaalf Nederlandse poppodia in opdracht van de Vereniging Nederlandse Poppodia.
Een artikel naar aanleiding van dit onderzoek verscheen in MMNieuws, jg. 7, nr. 6/7:
Collectieve marketing van poppodia (PDF)
Collectieve marketing van poppodia: kansen en (on)mogelijkheden
Bibliotheek: Boekmanstichting

Resultaten Museummonitor 2004 (rapport, 23 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, februari 2005
Rapportage van de Museummonitor 2004, een landelijk publieksonderzoek onder het publiek van inmiddels 41 musea in Nederland. Twee maal per jaar worden de uitkomsten gerapporteerd. In deze rapportage worden de resultaten van 2004 vergeleken met die van 2003.
Samenvatting Museummonitor 2004 (PDF) Samenvatting Museummonitor® 2004

Marktonderzoek Studenten Uitburo (rapport, 13 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, januari 2005
Rapportage van een uitgebreid enquêteonderzoek gehouden onder studenten van twee Rotterdamse hogescholen waar recent Studenten Uitburo's zijn ingericht. Gevraagd is naar het bezoekgedrag aan culturele instellingen in Rotterdam, naar het ondernemen van actieve culturele activiteiten, naar de bezoekgeschiedenis van de studenten, naar bezoekmotieven en -drempels, naar uitgaven en mediagebruik.
Marktonderzoek Studenten Uitburo (PDF) Marktonderzoek Studenten Uitburo


« Publicaties 2004 | Publicaties 2006 »