Overzicht publicaties | Publicaties 2000

Publicaties 2000

Het museum en de gemeenschap (artikel, geschreven door Anna Elffers) Museumvisie, jg. 24, nr. 1, januari 2000, pp. 50-55
Artikel over community outreach projecten in Amerikaanse musea. Met twee voorbeelden: de Fine Arts Museums en het Ansel Adams Center for Photography in San Francisco.
Klik hier voor PDF-versie: Het museum en de gemeenschap (PDF)

Cultuurregio VPR: Onbehagen en Verworvenheid (rapport, 41 pagina's) januari 2000
Eindrapportage van het evaluatie-onderzoek rond Cultuurregio Voorn-Putten-Rozenburg.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Prétest "Allemaal Haarlemmers" en "Digitale Tijdreis" (rapport, 50 pagina's) april 2000
Dit rapport doet verslag van de prétest van een cultuur-historische expositie over de stad Haarlem en een interactief computerprogramma over de geschiedenis van Haarlem. Proefopstellingen zijn voorgelegd aan: docenten en leerlingen uit het voortgezet- en hoger beroepsonderwijs, onervaren museumbezoekers, geschiedenisliefhebbers en leden van de vriendenvereniging van het Frans Halsmuseum.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Advies standaardisering publieksregistratie rijksgesubsidieerde musea (rapport, 35 pagina's) mei 2000
In het kader van de resultaatafspraken die het ministerie van OCenW maakt met de voormalige rijksmusea wordt in dit rapport geadviseerd hoe aan de hand van gestandaardiseerd publieksonderzoek en geharmoniseerde kassaregistratie de benodigde publieksinformatie kan worden verzameld. Deze adviezen vormen tevens de grondslag voor de door de NMV en de SMJK in gang gezette MuseumMonitor, waarvoor Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen de onderzoeksopzet en de enquête heeft ontwikkeld.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Mogelijkheden publieksonderzoek rijksgesubsidieerde musea (brochure, 6 pagina's) mei 2000.
Samenvatting van de aanbevelingen uit het "Advies standaardisering publieksregistratie rijksgesubsidieerde musea" (zie vorige publicatie).


Standaardpublieksonderzoek Bureau Promotie Podiumkunsten: De Almeerse Theaters (rapport) juli 2000
Verslag van de uitkomsten van de enquête die in het kader van het standaardpublieks-onderzoek van Bureau Promotie Podiumkunsten is uitgevoerd.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Regionaal publieksonderzoek Gooise musea. Najaar 1999
(rapport, 95 pagina's) juni 2000
Verslag van het onderzoek onder het publiek van 12 musea in het Gooi. De uitkomsten zijn uitgesplitst per museum. Tevens is gekeken wat de specifieke kenmerken zijn van de doel-groepen: publiek uit de regio, publiek van buiten de regio en bezoekers met kinderen. De uitkomsten zijn vertaald in aanbevelingen voor individuele en gezamenlijke promotie van de Gooise musea. Hierbij zijn mogelijkheden voor diverse museale arrangementen extra belicht.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Publieksonderzoek in twaalf Gooise musea (artikel, geschreven met Birgitta Fijen) Museumpeil, Nr. 14, najaar 2000, pp 21-23.
Samenvatting van de uitkomsten van het Gooise museumpublieks­onderzoek (zie vorige publicatie).


Huurdersonderzoek Almeerse Theaters (rapport, 32 pagina's)
oktober 2000
Verslag van groepsdiscussies met personen die wel eens een zaal bij de Almeerse Theaters huren om hun verwach­tingen en wensen in kaart te brengen. Dit kwalitatieve onderzoek was een vervolg op de enquête onder publiek van deze theaters, dat in het kader van het Standaard­publieks­onderzoek Bureau Promotie Podiumkunsten is uitgevoerd.


Tussentijdse evaluatie Museum & school: Beoordeling door docenten (rapport, 30 pagina's) november 2000.
Deze rapportage is verwerkt in de in 2001 uitgebrachte eindevaluatie van Museum & School.
Zie Publicaties 2001 om dit eindrapport te bestellen.

De verloren uurtjes (artikel geschreven met Anna Elffers en Marieke Gerritsen) Museumvisie, Jg. 24, Nr. 4, december 2000, pp 16-19.
Artikel over openingstijdenbeleid van musea: de openingstijden van musea blijken niet optimaal in te spelen op de behoeften van het publiek.
Klik hier voor PDF-versie: De verloren uurtjes (PDF)


Fort Lux: het publiek van kunst op een eiland (rapport, 21 pagina's)
september 2000.
Evaluatie van een door Kunst & Cultuur Noord-Holland georganiseerd beeldende kunstproject op het forteiland bij IJmuiden, op basis van een publieksenquête. De onderzoeksuitkomsten zijn vertaald in marketing­aanbevelingen voor toekomstige, vergelijkbare projecten.

« Publicaties 1999 | Publicaties 2001 »