Overzicht publicaties | Publicaties 1999

Publicaties 1999

Handleiding publieksonderzoek voor podia en musea.
Geheel herziene en uitgebreide editie
(boek, 260 pagina's)
Amsterdam, Boekmanstudies, 1999, ISBN 90-6650-058-1.
De geheel herziene en uitgebreide handleiding publieksonderzoek in podia en musea beschrijft de voorwaarden voor succesvol onderzoek en de mogelijke onderzoeksmethoden. Bestaande theorieën over cultuurdeelname worden op een rij gezet en gekoppeld aan suggesties voor publieksbeleid en onderzoek. Daarnaast komt de feitelijke uitvoering van het onderzoek uitvoerig aan bod. Niet alleen diverse vormen van kwantitatief onderzoek -zoals de enquête of analyse van kassaregistratiegegevens- worden behandeld, maar ook komen allerlei mogelijkheden voor kwalitatief onderzoek -interview, groepsdiscussie en observatie- aan de orde. In de bijlage zijn circa 70 voorbeeldenquêtevragen opgenomen, die met name te gebruiken zijn bij publieksonderzoek, maar deels ook bij bevolkings­onderzoek of bij onderzoek onder nieuwe doelgroepen die nog niet tot het publiek van podia en musea behoren. Door de veelheid aan theoretische informatie en de praktische aanwijzingen en suggesties is deze handleiding niet alleen geschikt voor professionele onderzoekers en stagiaires, maar ook voor: opdrachtgevers van of begeleiders bij publieksonderzoek, medewerkers van culturele instellingen die hun publieksbeleid willen verbeteren en mensen die meer willen weten over de bestaande theorieën over cultuurdeelname.
Te leen en te bestellen bij Boekmanstichting (prijs € 11,30)


Kunstestafette 1998. Resultaten en Bereik (rapport, 44 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, januari 1999.
Verslag van de evaluatie van een door de provincie Zuid-Hollandse georganiseerd beeldende kunstproject dat in 11 Zuid-Hollandse gemeenten plaatsvond. Hierbij stond de communica-tieve waarde die beeldende kunst kan hebben centraal.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Terugblik op Gorinchem Cultuurstad Zuid-Holland 1998 (rapport, 51 pagina's) Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, januari 1999.
Rapportage van het evaluatie-onderzoek rond Cultuurstad Gorinchem.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Vier publieksgroepen van het Joods Historisch Museum nader beschouwd (rapport, 63 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, maart 1999.
Rapportage van de uitkomsten van een onderzoek onder vier specifieke doelgroepen van het Joods Historisch Museum, te weten: bezoekers met kinderen, het evenementenpubliek, het buitenlands publiek en leden van de vriendenvereniging.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Het belang van multicultureel erfgoed (artikel)
Oud Nieuws, Jg. 2, Nr 5, mei 1999, pp.2-3.
Een artikel waarin wordt gepleit om ook het cultureel erfgoed van de belangrijkste etnische minder­heden in Nederland een plek te geven in musea en archieven.
Bibliotheek: Cultuurnetwerk


Podiumkunstenaanbod Nijmegen (rapport, 59 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, mei 1999.
Rapportage van analyse van het podiumkunstenaanbod in de stad Nijmegen in de seizoenen 1996/97 en 1997/98. Het ging om het aanbod van Stadsschouwburg Nijmegen, Concertgebouw De Veree­niging, O42, Steigertheater, Doornroosje en het Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur De Lindenberg. Het gemeentebestuur wilde weten in hoeverre het aanbod van deze podia aansluit op de behoeften binnen de lokale (en regionale) bevolking. Niet alleen het aantal voorstellingen is in kaart gebracht, maar ook hoe die zijn verdeeld over podiumkunstgenres, hoe groot het aanbod is voor kinderen, tieners, jongeren, volwassenen en senioren, in hoeverre er sprake is van multicultureel aanbod, hoe groot het aanbod is van amateurgezelschappen en welke marketing­instrumenten er door de podia worden ingezet. Deze informatie bood ondersteuning bij het ontwikkelen van richtlijnen en randvoorwaarden bij de subsidiëring van de podia.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Het nieuwe museum. Recente ontwikkelingen in een internationale museumwereld (scriptie, 79 pagina's)
Geschreven door Anna Elffers.
Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, juni 1999.
Op basis van theorieën over postmoderniteit en cultuur worden nieuwe ontwikkelingen in de internationale museumwereld -de rol van musea in de stad, het collectie- en tentoon-stellingenbeleid en ontwikkelingen in de publieke belangstelling- geanalyseerd. Met drie case-studies: het Wereldmuseum in Rotterdam, het Limburgs Museum in Venlo, Imago in Hilversum.
Bibliotheek: Boekmanstichting

Publieksonderzoek is meer dan een enquête (artikel)
Museumvisie, Jg. 23, nr. 3, september 1999, pp. 15-19.
Naar aanleiding van de uitgave van de hernieuwde Handleiding publieksonderzoek voor podia en musea wordt er in dit artikel gepleit om niet te snel naar het instrument "enquête" te grijpen en wordt aangegeven welke onderzoeksmethoden nog meer mogelijk zijn.
Klik hier voor PDF-versie: Publieksonderzoek is meer dan een enquête (PDF)

Onnodige ophef over de cultuurnota (artikel)
Boekmancahier, Jg. 11, Nr. 41, september 1999, pp. 292-301.
Een beschouwing over de cultuurnota van staatssecretaris van der Ploeg -Cultuur als Confrontatie- naar aanleiding van de commotie die hierover is ontstaan. Hierin wordt geconstateerd dat het tijd werd dat de musea en theaters gestimuleerd worden ­om nieuwe publieksgroepen binnen hun muren te halen.
Klik hier voor PDF-versie: Onnodige ophef over de cultuurnota (PDF)


Publieksonderzoek Delftse Gemeente Musea 1998/1999 (rapport, 69 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, oktober 1999.
Rapportage van publieksonderzoek in het Prinsenhof, Volkenkundig Museum Nusantara en Museum Lambert van Meerten.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Podiumkunstenaanbod Nijmegen: Vervolgnotitie (rapport, 31 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, november 1999.
Vervolg op de rapportage van de analyse van het podiumkunstenaanbod in de stad Nijmegen, waarin de gegevens over de seizoenen 1996/1997 en 1997/1998 zijn aangevuld met gegevens over seizoen 1998/1999 en voornemens ten aanzien van het seizoen 2001/2002.


Zomertheaterfestival Karavaan 99 (rapport, 30 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, november 1999.
Verslag van de evaluatie van de vijfde editie van het reizende Noord-Hollandse zomertheaterfestival Karavaan op basis van de analyse van publiekscijfers, publieksonderzoek en een enquête onder het klantenbestand.


Tussentijdse evaluatie Museum & School en de Museumfestivals Leiden (rapport, 33 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, november 1999.
Deze rapportage is verwerkt in de in 2001 uitgebrachte eindevaluatie van Museum & School.
Om dit eindrapport te bestellen, zie Publicaties mei 2002.


« Publicaties 1998 | Publicaties 2000 »