Overzicht publicaties | Publicaties 1998

Publicaties 1998

Leiden 97 Stad van Culturen. Evaluatie met focus op regio- en wijkactiviteiten (rapport, 51 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, februari 1998.
Rapportage van het evaluatie-onderzoek rond Cultuurstad Leiden.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Bevolkings- en klantenonderzoek Concert- en congresgebouw de Doelen. Zomer 1998 (rapport, 50 pagina's)
Met medewerking van Blauw Marktonderzoek.
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, oktober 1998.
Rapportage van het onderzoek onder 387 personen die wel eens kaartjes reserveerden bij de Doelen en onder 627 inwoners van de regio Rotterdam. Met dit onderzoek zijn drempels voor concertbezoek aan de Doelen opgespoord, is nagegaan hoe (potentieel) publiek zich op cultureel aanbod oriënteert en hoe ment het aanbod en de dienstverlening van de Doelen beoordeeld. Hierbij is gezocht naar kenmerkende verschillen tussen abonnementhouders en losse kaartkopers en tussen allochtonen en autochtonen.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Waarom het kunstleven vergrijst in een multiculturele samenleving
De kunstzinnige burger opnieuw onderzocht. Verslag salon 15 mei.
Utrecht, LOKV Nederlands Instituut voor Kunst­educatie 1998, pp. 24-31.
In een reactie op het boek "De kunstzinnige burger opnieuw onderzocht" van Jos de Haan en Wim Knulst worden de beperkingen van de vraagstellingen van het grootschalige, longitudinale landelijk bevolkingsonderzoek (Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) en het Tijdsbestedingen­onderzoek (TBO)) aangekaart. Door de verouderde vraagstelling worden de culturele activiteiten van jongeren niet uitputtend in kaart gebracht, waardoor ten onrechte een beeld van sterke vergrijzing van de amateurkunst ontstaat. Er is overigens wel sprake van enige vergrijzing. Daarom wordt tevens ingegaan op de manco's in de marketing van het aanbod van centra voor kunstzinnige vorming kunstzinnige activiteiten en suggesties gedaan om met name jongeren en allochtonen beter te bereiken.
Klik hier voor PDF-versie: Waarom het kunstleven vergrijst in een multiculturele samenleving (PDF)


Geschlecht und Kulturteilname
Kulturpolitische Mitteilungen, Frauen - Kunst - Kultur, Nr. 82 III 1998, pp 41-43.
Artikel waarin op basis van een analyse van CBS-gegevens over de culturele activiteiten van de Nederlandse bevolking wordt aangetoond dat vrouwen cultureel actiever zijn dan mannen.
Klik hier voor PDF-versie: Sexe en cultuurdeelname (PDF)

« Publicaties 1997 | Publicaties 1999 »