Overzicht publicaties | Publicaties 1997

Publicaties 1997


Evaluatie Delft 750 jaar Cultuurstad (rapport, 46 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, januari 1997.
Rapportage van het evaluatie-onderzoek rond Cultuurstad Delft. Bibliotheek: Boekmanstichting


De netto-effecten van kunsteducatie (artikel)
Boekmancahier, jg.9, nr.32, juni 1997, pp. 202-206.
Boekbespreking van "Cultuurdeelname in de levensloop. Deel 1: De invloed van ouders, school en buitenschoolse kunsteducatie" van Ineke Nagel en Harry Ganzeboom. Hierbij wordt ingegaan op de invloed van het ouderlijk milieu en van binnenschoolse en buitenschoolse kunsteducatie op culturele loopbanen.
Klik hier voor PDF-versie: De netto-effecten van kunsteducatie (PDF)


Heranalyse Publieksonderzoek Rijksmuseum 1993-1996 (rapport, 68 pagina's) met medewerking van Paul Postmes en Mariëtte Klok.
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, juli 1997.
Verslag van de uitkomsten van de heranalyse van in het Rijksmuseum Amsterdam verzamelde publieksgegevens. Bibliotheek: Boekmanstichting

De buren binnenhalen. Regionaal publieksonderzoek Zuid-Kennemerland (rapport, 72 pagina's)
Haarlem, Stichting Musea Zuid-Kennemerland / Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland, september 1997.
Verslag van het onderzoek onder het publiek van 13 musea in Zuid-Kennemerland. Hierbij zijn de uitkomsten uitgesplitst naar genre museum. Tevens is gekeken wat de specifieke kenmerken zijn van de doelgroepen: publiek uit de regio, senioren en bezoekers met kinderen. De uitkomsten zijn vertaald in aanbevelingen voor individuele en gezamenlijke promotie van de musea in Zuid-Kennemerland.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Regionaal publieksonderzoek Zuid-Kennemerland (artikel)
Museumpeil, Nr. 8, november 1997, pp 5-8.
Samenvatting van de uitkomsten van het regionale publieksonderzoek in Zuid-Kennemerland (zie vorige publicatie).
Bibliotheek: Boekmanstichting


Vooronderzoek Cultuurregio Voorne-Putten-Rozenburg 1999 (rapport, 76 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, oktober 1997.
Zwakte/sterkte analyse van het cultuuraanbod in Voorne-Putten-Rozenburg ter voorbereiding van Cultuurregio VPR.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Commercie en doelgroepenbereik (artikel)
Kunst & Educatie, Themanummer 3, november 1997, pp. 21-25.
In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of centra voor kunstzinnige vorming gerichtheid op specifieke doelgroepen kunnen combineren met meer kostendekkend werken. Geëindigd wordt met een pleidooi voor een weloverwogen combinatie van geoormerkte subsidies en selectieve bezuinigingen. Klik hier voor PDF-versie: Commercie en doelgroepenbereik (PDF)


Stadsschouwburg Nijmegen / Concertgebouw De Vereeniging. Behoeften en wensen van abonnementhouders (rapport, 35 pagina's)
Amsterdam, SPTC, december 1997.
Verslag van een explorerende en evaluerende enquête onder abonnementhouders van stadsschouwburg Nijmegen / Concertgebouw De Vereeniging.


Het is allemaal net iets te veel op het kleine publiek gericht. Lezersonderzoek vernieuwde Plug (rapport, 21 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, november 1997.
Verslag van een evaluatieve enquête onder de lezers van het Noord-Hollandse CJP-blad Plug, na de vernieuwingen die onder andere op grond van eerder onderzoek zijn doorgevoerd.

« Publicaties 1996 | Publicaties 1998 »