Overzicht publicaties | Publicaties 1995

Publicaties 1995

Publieksparticipatie en publieksonderzoek (artikel)
Beerman, M. (red.) Beelden in Nederland 1994, Evaluatieverslag.
Den Haag, Stichting Beelden in Nederland, 1995, pp. 27-29.
Bijdrage aan evaluatieverslag waarin ingegaan wordt op hoe een manifestatie als "Beelden in Nederland" publieksparticipatie kan bevorderen en hoe middels publieksonderzoek kan worden vastgesteld in hoeverre de beoogde publieksparticipatie is bereikt.


Cultuurdeelname van allochtonen en Dordrecht Zuid-Hollandse Cultuurstad 1995 (rapport, 57 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, september 1995.
Aan de hand van de diverse onderzoekingen is gezocht naar de concrete invulling van beleid gericht op de cultuurdeelname van allochtonen. Deze onderzoeken betreffen in de eerste plaats een secundaire analyse van eerder onderzoek naar de cultuurdeelname van allochtonen, waaruit de belangrijkste oorzaken voor de geringe deelname aan gevestigde cultuur onder allochtonen zijn gedestilleerd. Ten tweede is middels groepsinterviews inzicht verkregen in de culturele interesses en -activiteiten van Turkse meisjes. Ten derde is het publiek van een multicultureel parkfestival onderzocht. Ten vierde zijn de deelnemers aan de multiculturele rockmusical Turkwaas en diverse activiteiten nader bekeken.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Cultuurdeelname van allochtonen: knelpunten en oplossingen (artikel) Vakblad Management Kunst & Cultuur, jg.1, nr.4, december 1995, pp.27-30.
In dit artikel worden de uitkomsten van het onderzoek naar de deelname van allochtonen aan de activiteiten van Dordrecht Cultuurstad vertaald naar praktische suggesties voor etnomarketing.
Klik hier voor PDF-versie: Cultuurdeelname van allochtonen: knelpunten en oplossingen (PDF)« Publicaties 1994 | Publicaties 1996 »