Overzicht publicaties | Publicaties 1994

Publicaties 1994

Handleiding voor publieksonderzoek in culturele instellingen (boek, 110 pagina's) Geschreven met Harry Ganzeboom.
Amsterdam, Boekmanstudies, 1994, ISBN 90-6650-040-9.
Inmiddels vervangen door geheel herziene in 1999 uitgebrachte uitgave "Handleiding publieksonderzoek voor podia en musea".
Bestellen nieuwe versie zie Publicaties 1999.

De nulmeting. Analyse van het toneelaanbod en het publiek in Arnhem, Eindhoven, Den Bosch en Utrecht van september 1988 tot september 1993 (rapport, 70 pagina's)
Amsterdam, Proeftuinen Podiumkunsten, 1994.
Rapportage van het onderzoek naar de kenmerken van het toneelaanbod in vijf seizoenen. Er is in kaart gebracht hoe groot het aandeel jeugdaanbod versus aanbod voor volwassenen, hoe groot de zaalbezetting bij beide de typen aanbod is en wat de toegangsprijzen zijn. Daarnaast is het aanbod gesegmenteerd naar mate van complexiteit en mate van onconventionaliteit. Tevens is gekeken naar typerende kenmerken van gesubsidieerd toneel en van vrije producties. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat het toneelaanbod in de onderzoeksperiode veel meer complexe en onconventionele voorstellingen omvatte dan de vraag hiernaar rechtvaardigt.
Bibliotheek: Boekmanstichting« Publicaties 1993 | Publicaties 1995 »