Overzicht publicaties | Publicaties 1993

Publicaties 1993

Cultuureducatie en cultuurparticipatie. Opzet van de Kunstkijkuren en Muziekluisterlessen in het Amsterdams primair onderwijs
(boek, 193 pagina's) Geschreven met Harry Ganzeboom.
Zoetermeer, ministerie van WVC, maart 1993, ISBN 9074364-13-6.
Uitgebreid verslag van het onderzoek naar de effecten van cultuureducatie tijdens het primair onderwijs op de belangstelling voor beeldende kunst en museumbezoek en klassieke muziek en concertbezoek op latere leeftijd. Inclusief beschrijving van de historie en ontwikkelingen in het Amsterdamse educatie­programma op basis van archiefonderzoek.
Bibliotheek: Boekmanstichting


Scholen in kunst, effecten van kunsteducatie op cultuurdeelname (boek, 85 pagina's)
Met bijdragen van Harry Ganzeboom en Wil Oud.
Katernen Kunsteducatie, LOKV, 1993, ISBN 90 6997 055 4.
Oriëntatie op de mogelijke effecten die kunsteducatie in primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen hebben op latere cultuurdeelname en op de bijdragen die kunsteducatie kan leveren aan cultuurspreiding. Hierbij staat het onderzoek naar de effecten van de Amsterdamse Kunstkijkuren en Muziekluisterlessen centraal. Er worden concrete inhoudelijke en organisatorische aanbevelingen gedaan om de effectiviteit van kunsteducatie te vergroten. download boek


Cultuuronderwijs bevordert interesse voor kunst en cultuur (artikel)
Museumvisie, jg.17, nr.3, oktober 1993, pp.119-121.
Tekst van de inleiding bij de presentatie van het het boek "Cultuureducatie en cultuurparticipatie" d.d. 7 juli 1993 in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Hierin worden de grote lijnen van het onderzoek en de belangrijkste uitkomsten daarvan geschetst.
Bibliotheek: Boekmanstichting


« Publicaties 1990-1992 | Publicaties 1994 »