Overzicht publicaties | Publicaties 1990-1992

Publicaties 1990-1992

Het publiek van het Museum voor Volkenkunde. Deel 1: Het tentoonstellingsgerichte publiek (rapport, 44 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, augustus 1990.
Rapportage van afstudeeronderzoek naar de effecten van doelgroepgericht tentoonstellingsbeleid in het voormalig Museum voor Volkenkunde in Rotterdam (nu Wereldmuseum). Hieruit blijkt onder andere dat er vooral hoger opgeleid, in museumbezoek ervaren publiek afkomt op wisseltentoonstellingen, waardoor het publiek van deze tentoonstellingen veel minder van elkaar verschilt als werd verondersteld.


Het Istanbul-festival (rapport, 26 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, augustus 1990.
Evaluatie van het door Museum voor Volkenkunde Rotterdam georganiseerde Turkse festival rond de expositie "Topkapi, vier eeuwen Turks-Nederlandse ontmoetingen".


Het publiek van het Museum voor Volkenkunde. Deel 2: Wervingsstrategieën (rapport, 75 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, februari 1991.
Rapportage van vervolgonderzoek in het voormalig Museum voor Volkenkunde Rotterdam (nu Wereldmuseum) ten behoeve van het optimaliseren van het publiekswervende beleid van dit museum. Hierin wordt onder andere gesuggerereerd om meer te gaan investeren in "museumpromotie", naast tentoonstellingspromotie. Eén van de aanbevelingen betreft het versterken van het aanbod voor kinderen in dit museum.

Tentoonstellingspromotie, een overschat marketingsinstrument?
(artikel) Museumvisie, jg.15, nr.1, april 1991, pp. 20-22.
Op basis van een onderzoek naar de verschillen tussen het publiek van drie uiteenlopende ten­toonstellingen in het voormalig Museum voor Volkenkunde Rotterdam (nu het Wereldmuseum) wordt uitgewerkt dat met wisselende tentoonstellingen veelal geen nieuw publiek wordt aangetrokken. Om nieuw en in museumbezoek onervaren publiek te trekken ligt het promoten van het museum als geheel meer voor de hand. Klik hier voor PDF: Tentoonstellingspromotie, een overschat marketingsinstrument? (PDF)


Kijk, een jongen met een rokje! (rapport, 15 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, juni 1991.
Verslag van de evaluatie van een tijdelijke tentoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.


Antithesen (rapport, 20 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, juli 1991.
Verslag van publieksonderzoek tijdens een manifestatie van eigentijdse kunst in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.


Een vernieuwde presentatie in de wasserij (rapport, 15 pagina's)
Rotterdam, Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen, juni 1991.
Verslag van onderzoek naar verwachtingen en wensen van publiek ten aanzien van de herinrichting van de wasserij/blekerij uit Overveen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

Publicaties 1993 »